top of page

מהו "טיפול"?

אני מאמין שבמהלך החיים רובנו למדנו לחיות, בדרך שהתאימה לסביבה בה התפתחנו, כמו עצים שצומחים בלב היער ומוצאים את דרכם בין השכנים. הדרך הזו שפיתחנו לעצמנו לקחה בחשבון את ה'ציוד' עמו הגענו לעולם (כוחות/גנים/ טמפרמנט) ואת הסביבה אליה הגחנו - ההורים, האחים, הנסיבות בבית ובארץ.

במילים אחרות, אנחנו חווים את המציאות ומגיבים אליה מתוך מה שלמדנו עליה בגילאים צעירים. לכלים שפתחנו באופן טבעי אפשר לקרוא 'דרך התמודדות', 'דפוסי חשיבה ופעולה' או 'הגנה'. הדבר משפיע גם על הדרך בה אנו רואים את העולם- האם העולם הוא מקום בטוח? האם הוא מקום מעניין? כך גם לגבי האופן בו אנחנו חווים אנשים- האם אנחנו נוטים לראות אחרים כביקורתיים כלפינו? כתוקפניים? כחלשים?

בסופו של דבר יש לכך השפעה גם על האופן בו אנחנו חווים את עצמנו- האם אני 'שווה'? האם אני פגיע? האם יש לי יכולת לעשות דברים בעולם?

האם אני 'נורמאלי'? לעיתים עולה תחושה שיש לנו מעין משקפיים שבעבר התאימו לנו אבל כיום הם מטשטשים או מעוותים את המציאות, ובכל זאת לא ברור לנו איך ניתן להסיר אותם.

 אלו רגעים בהם ברור שמה ששירת אותנו פעם כבר לא מדוייק עבורנו. אלו נקודות ציון בהן אנחנו מבחינים שמשהו באיזון השתנה: המפגש עם מסגרות שונות (בית ספר, תנועת נוער, צבא עבודה) אירועי מציאות (פרידות למינהן) אנשים חדשים, צרכים שפתאום עולים בנו בשלבי חיים שונים. ברגעים אלו נראה שמשהו שעבד- כבר לא עובד. לפעמים זה מפגש עם אחרים שמעלה בנו את ההבנה שמשהו יכול להיות טוב יותר, פשוט יותר. אנחנו מבחינים בכך שיש עוד צורות של התנהגות, חוויה. שמשהו בכלים שלנו, כבר לא מתאים.

בעיני, הטיפול נועד לאפשר לנו להכיר את עצמנו, את ה'מטען' שאנחנו נושאים, לשים לב למקומות בהם אנחנו מושפעים ממנו בלי שנכיר בכך ומוגבלים על ידו, לשים לב למקומות בהם האופן שהתרגלנו לחוות את המציאות מקשה עלינו ולגלות אפשרויות נוספות. אנחנו לומדים להכיר חלקים בעצמנו שלקחנו כמובנים מאליהם, ולפעמים לומדים לקחת מרחק מהם, להגמיש אותם. ניתן להקל את נשיאת המטען הרגשי וההסטורי שלנו מבלי לוותר עליו או להתעלם ממנו,  וכך להגביר את החופש שלנו במגע עם העולם ולאפשר לנו לחיות חיים מלאים יותר.

כל קושי מחזיק בתוכו היסטוריה, אורח חיים ואישיות יחודיים. ישנן שיטות שהוכחו כיעילות לקשיים מסוימים, אך כלים שסייעו לאדם עם קושי כלשהו לא תמיד יתאימו לאדם אחר עם קושי זהה. בעיני, הגמישות שלוקחת בחשבון את מכלול האישיות של אדם, הכרחית בכדי להצליח להביא למפגש ולחולל שינוי. הטיפול הוא מקום שבו ניתן למקד את הצורך תוך היכרות וחקירה משותפת, וכך להתאים את אופי העבודה למטופל, על ידי שילוב בין גישות או מציאת הדרך הייחודית שתסייע.  

bottom of page